...if my souls needs to shed some tears, then let them flow...

Září 2007

Sad Love Story...

29. září 2007 v 14:55 Video

Teraz ťa potrebujem...

29. září 2007 v 14:54 My ´life´ via lyric...
Vidím, že je všetko v poriadku
Prvá chvíľa v mojom živote a ja vidím, že je to tak skvelé
Spomaľujem a poobzerám sa okolo a som tak ohromená
Premýšľam o maličkostiach, ktoré robia život úžasným
Nerada by som menila tieto veci
To je ten najlepší pocit...
Love You

Táto chvíľa je perfektná, prosím neodchádzaj...
Já ťa teraz potrebujem...
Hello
Našla som miesto, tak bezpečné, nie jednoduchú trhlinu
Prvá chvíľa v mojom živote a teraz je to tak zreteľné
Kľudne cítim, kam patrím, som tu tak šťastná
Je to tak silné a teraz k sebe budem úprimná
Nerada by som menila takéto veci
To je ten najlepší pocit...

Táto nevinnosť je nádherná, dúfam, že to tak zostane....
Táto chvíľa je perfektná, prosím neodchádzaj
Ja ťa teraz potrebujem...

This is the best feeling...

29. září 2007 v 14:51 My ´life´ via lyric...
I see that everything is ok
The first time in my life
and now it's so great

Slowing down I look around and I am so amazed
I think about the little things that make life great
I wouldn't change a thing about it
This is the best feeling...
Beating Heart

This moment is perfect, please don't go away, I need you now...
Love Gaze

I found a place so safe, not a single tear
The first time in my life and now it's so clear
Feel calm I belong, I'm so happy here
It's so strong and now I let myself be sincere
I wouldn't change a thing about it
This is the best feeling....

This innocence is brilliant, I hope that it will stay
This moment is perfect, please don't go away, I need you now....

Nič sa nedeje...

29. září 2007 v 14:50 Video


Victooooooooooor :)

29. září 2007 v 14:45 Video


Victor Webster in Wismaster 4

Maybe Mum Will Hold Me...

27. září 2007 v 14:18 Video

Daddy didn't come home last night// Ocko neprišel domov minulú noc...
and he won't be back next year// a nebude tu ani na buduci rok...
There's an empty place at our table now//
je tu prazdne miesto pri našom stole teraz...
and our eyes are wet with tears.//
a naše oči su plné slz...

When he waved goodbye I never thought//
Keď dával zbohom,nikdy som netušila,
that's that last of him I'd see//
že ho vidím posledný krát...
and when he drove away to work that day,//
a keď odišiel do práce...
my dad was leaving me...//
môj ocko ma opustil...

Oh Lord, I love my Daddy//
Bože,ľúbim svojho ocka,
keep him safe for me/,
zachráň ho pre mňa
Hold him in Your arms tonight//
vezmi ho do svojho naručia...
and Mamma will hold me...//
a mamka vezme mňa...

Later on he called my mother,//
Neskôr zavolal mojej mame
and said his last goodbye//
a povedal posledné zbohom...
He told her that he loved her,//
povedal jej,že ju miluje
and she began to cry...//
a ona začala plakať...

Though some say daddy's gone,//
povedali mi ocko je preč...
I know he's right here//
viem stále,že je tu...
watching over all of us,//
pozerá sa na nás
and we've no need to fear...//
a my sa nemusime báť...
Crying 1
Oh Lord, I miss my Daddy...


Nemôžem si pomôcť...

22. září 2007 v 20:31 My ´life´ via lyric...
Keď ti chcem povedať

Čo všetko pre mňa znamenáš

Myslím, že to nepochopíš

Tak čakám

Kým príde deň

keď ma pochopíš....Ale nemôžem si pomôcť

Nemôžem sa zastaviť

Zbláznim sa

Nemôžem sa zastaviť

Nemôžem sa kontrolovať

Zbláznim sa

I Love You


Ľúbim ťa

Chcem ťa

Chcem sa s tebou rozprávať

Chcem byť s tebou...

Kisses


Nemožem to zmeniť

Nie som si istý čo s tým robiť

Peklo je plné paniky

Nemôžem sa odvrátiť

Stojím tvárou v tvár skutočnosti

Že život bez teba je plný hmly...Ale nemôžem si pomôcť

Nemôžem sa zastaviť

Zbláznim sa...

Nemôžem sa odvrátiť

Stojím tvárou v tvár skutočnosti

Že život bez teba je plný hmly ...I Can't Help Myself...

22. září 2007 v 20:20 My ´life´ via lyric...
If I would tell you
How much you mean to me
I think you would not understand it.
So I wait
Uuntil this day comes
When you will understand me.

But I can't help myself
I can't stop myself
I am going crazy
I can't stop myself
Cannot control myself
I am going crazy...
Love Letter

And I love you
I want you
I wanna talk to you
I wanna be with you
I love you
I want you
I wanna talk to you
I wanna be with you....
You Are My Love

I cannot change it
I'm sure not making it
One big hell of a fuss
I cannot turn my back
I've got to face the fact
Life without you is hazy

But I can't help myself
I can't stop myself
I'm going crazy
I cannot turn my back...

Na nič sa nedá skutočne zabudnúť....

19. září 2007 v 15:11
Držíš odpovede hlboko vo vnútri vlastnej mysle.
Vedome, no zabudol si na ne.
To je spôsob ako pracuje ľudská myseľ.
Vždy keď je niečo príliš nepríjemné,
Zaoberať sa tým odmietneme.
Vymažeme to z našich pamätí.
Ale čo sa vštepí do pamäte je navždy v nej....

Bolesť ktorá ťa zoviera
Strach ktorý ťa spája
Prosím neboj sa
Keď sa stráca tma okolo
Svitanie zlomí ticho
Kričiace v našich srdciach
Predtým sa pokúšam zápasiť pravdou môjho konečného času....


"Snažíme sa skúšať a byť reálny.

A cítim sa sama...a nie sme spolu. A to je reálne."

Nemožno to všetko zmyť
Nemožno si to všetko priať
Nemožno v to všetko dúfať...

" Ale čo sa vštepí do pamäte je navždy v nej. Na nič sa nedá skutočne zabudnúť."

Nothing is ever really forgotten....

19. září 2007 v 15:05 My ´life´ via lyric...
You hold the answers deep within your own mind.

Consciously, you've forgotten it.

That's the way the human mind works.

Whenever something is too unpleasant, to shameful for us

to entertain, we reject it.

We erase it from our memories.

But the imprint is always there.

The pain that grips you

The fear that binds you

Please don't be afraid

When the darkness fades away

The dawn will break the silence

Screaming in our hearts

Before I try to fight the truth my final time"We're supposed to try and be real.

And I feel alone, and we're not together. And that is real."Can't wash it all away

Can't cry it all away

Can't scratch it all away...

"But the imprint is always there. Nothing is ever really forgotten."

Len počúvaj...

18. září 2007 v 20:31
Počúvaj každú kvapku,načúvaj jej
to tajné šepkanie v daždi...
Zúrivo hľadám niekoho, kto počúva
tento príbeh je viac než sa za ním skrýva..
Padá každá kvapka dlho?
Môžeme na chvíľu zostať?
Je to také ťažké povedať zbohom...
ale skús počúvať dážď...

Zostávam sama v búrke
náhle ti poviem "NIE..."
počúvaj, počúvaj
otvor očí láske okolo seba
môžeš sa cítiť, osamotený
ale ja som tu stále s tebou
môžeš robiť všetko o čom snívaš
len nezabudni, načúvaj dažďu......

Just listen...

18. září 2007 v 20:21 My ´life´ via lyric...
Listen to each drop of rain

Whispering secrets in vain

Frantically searching for someone to hear

Theirt story before they hit ground

Please dont let go

Can't we stay for a while?

It's just to hard to say goodbye

Listen to the rainI stand alone in the storm

Suddenly sweet words take hold

Open your eyes to the love around you

You may feel you're alone

But I'm here still with you

You can do what you dream

Just remember to listen to the rain....

"broken" heart...

15. září 2007 v 16:28
Som ten typ, ktorému se hneď rozbije srdce...
Som ten typ, ktorý se hneď rozruší a plače
pretože som nikdy nedovolila otvoriť svoje srdce...
Nikdy som nemala lásku v celku
A niekto môže povedať, že ma vážne miloval,
ale tenkrát to nic neznamenalo...

Moja myseľ je preč
Otáčam sa dookola
A vo vnútry sa utápam vo svojich slzách
Čo se to deje?!?
Blúdim v láske...
...tak sa cítim....


Možno, že sme spolu trávili príliš času
A já viem, že už to nie je nič viac
Nikdy som ti nemala dovoliť, aby si ma držal
Možno už preto, som už na pohľad tak zvlášť smutná...
Nedala som ti to za vinu...
Nemôžem prísť na to, ako si ukradol moje srdce....

čo sa to deje?
Blúdim v láske
Takto sa cítím...
Teraz je to iné...
Cítila som sa ako keby som bola obeť
a rezalo ma to ako nôž...
Keď si odišiel z mojho života
mám všetky tie príznaky
dievčaťa so zlomeným srdcom
Ale nech je to ako je,
Nikdy viac ma už neuvidíš plakať....

CRY

15. září 2007 v 16:07 My ´life´ via lyric...
I'm the type to get my heart broken

I'm the type to get upset and cry

'Cos I never leave my heart open

Never got the whole in love thing

And someone can say they loved me truly

But at the time it didnt mean a thing....My mind is gone...

I'm spinning round

And deep inside

My tears ill drown

I'm loosing grip

What's happening?

I stray from love

...this is how I feel...

Maybe we spent so much time

And I know that is no more

I should have never let you hold me

Maybe why im sad to see us apart

I didn't give it to you on purpose

can't figure out how you stole my heart

What's happening?

I stray from love

...This is how I feel...This time was different

Felt like I was just a victim

And it cut me like a knife

When you walked out of my life

I got all the symptoms

Of a girl with a broken heart

But no matter what

You'll never see me cry....Don't go breaking my heart!!!!!!!!!!!!

14. září 2007 v 18:51 My ´life´ via lyric...
All My Love

Don't go breaking my heart....

Nobody knows it

When I was down

You were my clown

Nobody knows it

Right from the start

I gave you my heart :)
I Love You


So don't go breaking my heart!!!!!!!!!!!

Love Letter