...if my souls needs to shed some tears, then let them flow...

Srpen 2007

On už ku mne viac nepatrí...

28. srpna 2007 v 12:04
On, on už ku mne viac nepatrí
a on už nemá u mňa miesto...
No

Prázdno v jeho srdci
Prázdno v jeho duši
Prázdno v jeho očiach, pusto a chladno
Žiadna záruka
Nikto, kto by ma objal
Prázdno v jeho rukách
On už ku mne viac nepatrí
Už mi viac nerozumie
už viac neverí
Pravda, lži, bolesť, keď sa snaží
Nedokáže mi rozumieť...
Prázdno v jeho srdci
Prázdno v jeho duši
Prázdno v jeho očiach
On už ku mne viac nepatrí
Rolling Eyes

Žiadna budúcnosť, žiadna minulosť

Žiadne miesto na tejto zemi

Žiadna milenka, žiadna žena

Žiaden dôvod bojovať

Žiaden dôvod ostať
Prázdno v jeho srdci
Prázdno v jeho duši
Prázdno v jeho očiach
Žiadna záruka
Prázdno v jeho rukách
On už ku mne viac nepatrí

...he don´t belong any more...

28. srpna 2007 v 12:03 My ´life´ via lyric...
He, he don't belong any more
and he has no place any more...
Rolling Eyes
Nothing in his heart
Nothing in his soul
Nothing in his eyes, empty and cold
Nothing left to stand for
No-one left to hold
Nothing in his hands anymore
He don't belong any more

He don't understand any more
he can't believe any more
The truth, the lies, the pain when he trys
He, can't understand anymore

Nothing in his heart
Nothing in his soul
Nothing in his eyes
He don't belong any more
No
No future no past

No place on this land

No lover no wife

No reason to fight

No reason to stand

Nothing in his heart
Nothing in his soul
Nothing in his eyes,
No-one left to hold
Nothing in his hands anymore
He don't belong any more

Girl 2


Chýbaš mi....

14. srpna 2007 v 16:59
Som už veľké dievča vo veľkom svete

a nie je to veľká vec ak ma opustíš...

Ale ja vážne cítim,že mi budeš chýbať...

Chýbaš mi...Môžem vidieť prvé padajúce lístie,

je žlté a prekrásne,

vonku je však tak chladne,

podobne,ako sa cítim vo vnútri.

Crying 1

Vonku prši,

a slzy padajú z mojich očí...

Prečo sa to muselo stať?!?!

Prečo sa to všetko muselo skončiť?!?

a keď otvorím oči...si preč...

Som už veľké dievča,
žijúce vo veľkom svete...
Nie je to veľká vec, keď si ma opustil...


ale vážne cítim,že mi chýbaš...

Veľmi mi chýbaš...


Miss you so much...

14. srpna 2007 v 16:46 My ´life´ via lyric...
I'm a big girl in a big world

It's not a big thing if you leave me

But I do feel that I do will miss you much

Miss you much...I can see the first leaf falling

It's all yellow and nice

It's so very cold outside

Like the way I'm feeling inside

Crying 1
Outside it's now raining

And tears are falling from my eyes

Why did it have to happen

Why did it all have to end

and when I open my eyes, you're gone....I'm a big girl in a big world

It's not a big thing if you leave me

But I do feel I will miss you much...

Miss you so much....

Keď odchádzaš...

7. srpna 2007 v 9:31
Vždy som potrebovala čas sama pre seba
a nikdy som nemyslela, že ťa potrebujem keď plačem...
A deň cítim ako roky, keď som sama

Keď ideš preč počítam tvoje kroky
vidíš ako veľmi ťa teraz potrebujem?

Keď odchádzaš
Chýbaš každému kúsku môjho srdca
Keď odchádzaš
Tvoja tvár mi chýba tiež
Keď odchádzaš
Slová, ktoré potrebujem
behom dňa počuť,
a ukľudniť ma...
Chýbaš mi...
Nikdy predtým som sa takto necítila
Všetko čo robím mi ťa pripomína

A keď ideš preč počítam tvoje kroky
vidíš ako veľmi ťa teraz potrebujem?

Keď odchádzaš
Chýbaš každému kúsku môjho srdca
Keď odchádzaš
Tvoja tvár mi chýba tiež
Keď odchádzaš
Slová, ktoré potrebujem
behom dňa počuť,
a urobiť OK...
Chýbaš mi...

Rolling Eyes
Boli sme stvorený jeden pre druhého
Ja vydržím navždy
viem, že sme boli...

Vždy som chcela, aby si ma spoznal
Do všetkého čo robím dávam svoje srdce aj dušu
môžem len ťažko dýchať
Potrebujem ťa tu cítiť so mnou...
Keď odchádzaš...
...chýbaš každému kúsku môjho srdca...

When You're Gone...

7. srpna 2007 v 9:31 My ´life´ via lyric...
I always needed time on my own
I never thought I'd need you there when I cry
And the days feel like years when I'm alone...

When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now?

When you're gone
The pieces of my heart are missing you
When you're gone
The face I came to know is missing too
When you're gone
The words I need to hear to always get me through the day
And make it OK...
I miss you

I've never felt this way before
Everything that I do
reminds me of you...

When you walk away I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now?

When you're gone
The pieces of my heart are missing you
When you're gone
The face I came to know is missing too
When you're gone
The words I need to hear to always get me through the day
And make it OK
I miss you
Crying 1

We were made for each other
Out here forever
I know we were...

All I ever wanted was for you to know
Everything I do I give my heart and soul
I can hardly breathe I need to feel you here with me

When you're gone...
...the pieces of my heart are missing you...