...if my souls needs to shed some tears, then let them flow...

Červen 2007

Čo ak.... ????

22. června 2007 v 16:47
Stojím tu sama

s tou ťažobou na srdci,

čo neodíde preč.

V mysli sa stále vraciam späť

...späť na začiatok

skúšam si prestaviť čo to bolo, čo ťa tak zmenilo....Dobre, skúšala som to

a stále sa mi bude táto otázka motať mysľou....

Crying 1


Čo ak by som ťa nikdy nenechala odísť?

Bol by si taký akého som ťa poznala ?

Ak by som zostala...

Ak by si to skúsil....

Ak by sme mohli len vrátiť čas...

...Ale myslím,že sa to už nikdy nedozvieme...Môžem sa vybrať rôznymi cestami

Niektorými k šťastiu

Niektorými k zlomenému srdcu

Hocikto sa môže stratiť

A ak by som povedala že by sme to mohli vrátiť späť

Späť na začiatok

Využil by si šancu a zmenil sa ?
Rolling Eyes
Rozmýšlaš niekedy aké by to mohlo byť?Iba ak by sme mohli otočiť ručičky času

Ak by som to vrátila späť bol by si stále moj ?

Pretože som to skúšala

a stále sa mi bude táto otázka motať mysľou...Čo ak by som ťa nikdy nenechala odísť?

Bol by si taký akého som ťa poznala ?

Ak by som zostala

Ak by si to skúsil

Ak by sme mohli len vrátiť čas

...ale myslím že sa to nikdy nedozvieme...

What if...?!?

22. června 2007 v 16:38 My ´life´ via lyric...
Here I stand alone

With this weight upon my heart

And it will not go away

In my head I keep on looking back

Right back to the start

Wondering what it was that made you change...

Rolling Eyes


Well I tried

And still this question keeps on spinning in my mind....

What if I had never lat you go?????????


Would you be the man I used to know

If I'd stayed

If you'd tried

If we could only turn back time

But I guess we'll never know....Many roads to take

Some to joy

Some to heartache

Anyone can lose their way

And if i said that we could turn it back

Right back to the start

Would you take the chance and make the change?!?Do you think how it would have been sometimes?!?If only we could turn the hands of time

If I could take it back would you still be mine

'Cause I tried

And still this question keep on spinning in my mind....What if I had never let you go

Would you be the man I used to know

What if I had never walked away

'Cause I still love you more than I could say

If I'd stayed

If you'd tried

If we could only turn back time

But I guess we'll never know

we'll never know....

Zbohom....

21. června 2007 v 9:17
Roky idú

a ty budeš spomínať na chvíle čo sme prežili...

Roky idú

Budeš o tom premýšlať?

...a ako jsme žili každý deň bez ľútosti...

Nic netrvá navždy aj keď si to prajeme

Cesta ide dopredu za zvláštnymi snami, ktoré zmenia mňa i teba....Niekedy je rozlučenie, i cez bolesť v srdci, jediná cesta osudu....

Niekedy je rozlučenie, i cez tú bolesť jediná cesta pre teba a pre mňa.

Ale aj tak je ťažjé povedať niečo...

Tvoja láska mi bude stále chýbať...

Tak povedz zbohom,

ale neplač,

pretože pravá láska nikdy neumrie...

Crying 1


Za rok

si budem asi želať, aby som to nikdy nepovedala...

za rok

možno uvidím každého inak,

Všetko raz končí, je to zapísané i vo hviezdach...A keď budeš potrebovať moju pomoc, pobežím k tebe,

a nič nikdy nezmení čo cítím...

Niekedy rozlúčnie, i cez bolesť v srdci jediná cesta osudu pre teba i pre mňa...

Aj tak je ale ťažké niečo povedať...

Tak povedz zbohom,

ale neplač,

pretože pravá láska nikdy neumiera...


So say goodbye...

21. června 2007 v 9:05 | Ettie |  My ´life´ via lyric...
In the years to come
Will you think about these moments that we shared
In the years to come
Are you gonna think it over
And how we lived each day with no regrets
Nothing lasts forever though we want it to
The road ahead holds different dreams for me and you...

Sometimes goodbye though it hurts in your heart is the only way for destiny
Sometimes goodbye though it hurts is the only way now for you and me
Though its the hardest thing to say
I'll miss your love in every way
So say goodbye
But don't you cry
´Cause true love never dies...
Crying 1


In a year from now
Maybe there'll be things we'll wish we'll never said...
In a year from now
Each and every end is always written in the stars....


Sometimes goodbye though it hurts in your heart is the only way for destiny
Sometimes goodbye though it hurts is the only way now for you and me
And its the hardest thing to say
I'll miss your love in every way
So say goodbye
But don't you cry
´Cause true love never dies

And when you need my arms to run into
I'll come for you
Nothing will ever change the way i feel...
Sometimes goodbye though it hurts in your heart is the only way for destiny
Sometimes goodbye though it hurts is the only way now for you and me
And its the hardest thing to say
I'll miss your love in every way
So say goodbye
I don´t cry,
Because a true love never dies...

Somewhere over the rainbow...

20. června 2007 v 15:42 My ´life´ via lyric...
Somewhere over the rainbow
Way up high
And the dreams that you dreamed of
Once in a lullaby
Somewhere over the rainbow
Blue birds fly
And the dreams that you dreamed of
Dreams really do come true
Someday I'll wish upon a star
Wake up where the clouds are far behind me
Where trouble melts like lemon drops
High above the chimney tops thats where you'll find me
Somewhere over the rainbow bluebirds fly
And the dream that you dare to why can't I?

Well I see trees of green and
Red roses too,
I'll watch them bloom for me and you
And I think to myself
What a wonderful world

Well I see skies of blue and I see clouds of white
And the brightness of day
I like the dark and I think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people passing by
I see friends shaking hands
Saying, "How do you do?"
They're really saying, I...I love you
I hear babies cry and I watch them grow,
They'll learn much more
Than we'll know
And I think to myself
What a wonderful world

Someday I'll wish upon a star,
Wake up where the clouds are far behind me
Where trouble melts like lemon drops
High above the chimney top that's where you'll find me
Oh, Somewhere over the rainbow way up high
And the dream that you dare to, why, oh why can't I?!?

Photo

20. června 2007 v 15:09

Mamka...

15. června 2007 v 19:40
Mamy dala si mi život,

vychovala z babätka ženu...

A mamy všetko čo si mi ponúkla

Bol to sľub večnosti a lásky...Teraz viem, že to nie je iná láska ako matkina

Láska k jej dieťaťu

Viem, že láska tak dokonalá raz musí odísť

Musím povedať zbohom...Mamy dala si mi lásku

Vychovala z dieťaťa ženu

A mamy všetko, čo som niekedy potrebovala

Bola istota, že ma ľúbiš
Zbohom je to najsmutnejšie slovo, ktoré nebudem chcieť vôbec počuť

Zbohom, poslednýkrát ťa budem držať

Raz mi povieš to slovo a ja budem plakať

Zlomí mi to srdce, keď budem počuť tvoje zbohomPretože ja viem, že to nie je iná láska ako matkina

Láska k jej dieťaťu

A spôsobuje bolesť aby niečo silnelo

Raz to odíde

A ja ti musím povedať zbohom...Zbohom je to najsmutnejšie slovo, ktoré nebudem chcieť vôbec počuť

Zbohom, poslednýkrát ťa budem držať

Raz mi povieš to slovo a ja budem plakať

Zlomí mi to srdce, keď budem počuť tvoje zbohom

Crying 1


Ale láska, ktorú si mi dala žije večne

Ty budeš vždy tu, keď spadnem

Zbavíš ma mojej slabosti a spravíš ma silnou

A ja ťa budem vždy ľúbiť pokiaľ budem žiťA keď ma budeš potrebovať

Ja tu budem pre teba navždy

Ja tu budem celý tvoj život

Ja tu budem cez osamelé dni

Ja tu budem to ti sľubujem mamy...


Zbohom je to najsmutnejšie slovo, ktoré nebudem chcieť vôbec počuť

Zbohom, poslednýkrát ťa budem držať

Raz mi povieš to slovo a ja budem plakať

Zlomí mi to srdce, keď budem počuť tvoje zbohom...


To my mammy...

15. června 2007 v 19:38 Video

Mamma

15. června 2007 v 19:24 My ´life´ via lyric...
Mamma U gave life 2 me

Turned a baby in2 a lady

& mamma all U had 2 offer

Was a promise of a lifetime of loveNow I know there is no other love like a mother´s

Love 4 her child

& I know love so complete someday must leave

Must say goodbyeMamma U gave love 2 me

Turned a young 1 in2 a woman

& mamma all I ever needed

Was a guarantee of U loving me

Goodbye´s the saddest word I´ll ever hear


Goodbye´s the last time I will hold U near

Someday U´ll say that word & I will cry

It´ll break my heart 2 hear U say goodbye
´Cause I know there is no other love like a mother´s

Love 4 her child

& it hurts so that something so strong someday´ll B gone

Must say goodbyeGoodbye´s the saddest word I´ll ever hear

Goodbye´s the last time I will hold U near

Someday U´ll say that word & I will cry

It´ll break my heart 2 hear U say goodbyeBut the love U give will always live

U´ll always B there every time I fall

U 1 2 me the breathest love a hold& when U need me

I´ll B there 4 U always

I´ll B there your whole life through

I´ll B there, this I promise U, mammaGoodbye´s the saddest word I´ll ever hear

Goodbye´s the last time I will hold U near

Someday U´ll say that word & I will cry

It´ll break my heart 2 hear U say goodbye
Mutant X puzzle

13. června 2007 v 16:37 | Ettie |  Mutant X
If you want MX puzzle please contact me... ettie.mx@netkosice.sk or petika117@yahoo.ca or my icq 264 846 261....
I´m so sorry,but I can´t upload puzzle on this site.... Have a nice day :)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Pokiaľ máte záujem o pár mx puzzlí dajte mi pls vedieť na mail ettie.mx@netkosice.sk álebo petika117@yahoo.ca ááálebo na icq 264 846 261...
Stráášne sa ospravdlňujem,že to tu není,ale nedá sa to sem uložiťCrying 2...tož ak cete...piste si o ne :)


Som ja?!?

8. června 2007 v 18:16
Sú tu miesta, kam by sme chceli ísť aj o polnoci...
Sú tu tajemstvá, ktoré by nikto iný nemal vedieť...
Je tu dôvod, ale ja stále neviem prečo....
...Myslela som si, že mi to všetko patrilo...

Kto je to dievča?!?
Odkiaľ je?!?
Nie,ona nechce byť jediná,
Ktorú chceš...
Ktorá ukradla môj svet...
Nie je to skutočnosť, nie je to pravda
Nie je to deň, nie je to noc...
Kto je to dievča, čo žije môj život?!?

Zdá sa,že všetko okolo mňa je rovnaké...
ale keď sa pozreim znova,všetko sa zmenilo...
Nesnívam...a stále neviem prečo...

Tak...Kto je to dievča,čo žije môj život?!?

It´s me?!?

8. června 2007 v 18:15 | Ettie |  My ´life´ via lyric...
There were places we would go at midnight....
There were secrets that nobody else would know....
There's a reason but I don't know why
I thought they all belonged to me...

Who's that girl?
Where's she from?
No she can't be the one
That you want
That has stolen my world
It's not real, it's not right
It's my day, it's my night...
Who's that girl living my life?

Seems like everything's the same around me
When I look again and everything has changed
I'm not dreaming so I still don't know why....


So who's that girl living my life?
Question Mark
What is love?!?

2. června 2007 v 14:39 | ett |  Video

Niekto hlúpy raz povedal....

1. června 2007 v 21:21
Niekto hlúpy raz napísal:

Že život je krátky a srdce len sval
Že odkvitne rýchlo ako vlčí mak
Ja si však myslím, že to nie je tak...

Aj tak na moje slová každý zabudne
Ako keď hodíš kameň do studne
Žijeme rýchlo, tak to cítime
Ja si však myslím, že sa mýlime...